Ett företag inom Hemtjänst

Ring oss! 08 - 580 111 72

OM OSS

Meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro

Vår verksamhet grundas på ett salutogent synsätt. Det innebär att individen ska ha möjlighet att känna att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar. Vi tar tillvara det friska och hjälper till där det behövs.

Omvårdnad och omsorg ska erbjudas efter den enskildes behov, vara av god kvalitet och bygga på respekt för självbestämmande och integritet. Hos oss är det kunden som bestämmer!

Insatserna är flexibla och utformas så att de stödjer och utvecklar förmåga och oberoende och bidrar till ett meningsfullt liv. Vi försöker minska de hinder som finns för att våra kunder ska kunna leva ett aktivt liv.

Snabb, trygg och säker omsorg

Vi erbjuder snabb, trygg och säker omsorg av hög kvalitet till alla som behöver hjälp. Äldre och personer med funktionsnedsättning är vår största kundgrupp. Vi gör detta genom personliga lösningar på Era villkor.

Vision

Företagets vision är att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor för alla våra kunder, vi vill göra detta genom en nära, personlig och engagerad omsorg. Vi arbetar utifrån ledorden ödmjuk, målmedveten och flexibel.

För oss är det viktigt att Ni känner Er säker i Er kontakt med oss och därför är vår personal flerspråkig. Vårt arbete speglar mångkultur, grundtrygghet, yttrandefrihet och medbestämmande.

Vårt mål är att ge våra kunder hjälp till värdigt liv och välbefinnande, därför:

 • Kan Ni alltid nå oss på Aktiv Hemtjänst
 • Får ni information i förväg om det kommer ny personal eller om det uppstår förändringar i det som planerats.
 • Är vår personal legitimerad
 • Strävar vi efter att hålla planerade tider

Vi arbetar utifrån evidensbaserad praktik vilket innebär att:

 • vi tar tillvara personalens kunskap, erfarenhet och mångfald
 • hos oss erbjuds kunden delaktighet i den mån kunden eller hans eller hennes närstående kan och vill vara delaktiga
 • vi utför ett systematiskt förbättringsarbete med utgång från kundens synpunkter

För att kunna ta del av våra tjänster behöver Ni ta kontakt med en biståndshandläggare i Er kommun. Se under LÄNKAR. När Ni har fått ett beslut gällanden den tjänst Ni behöver så står vi gärna till Er tjänst!

Just nu är vi verksamma i Järfälla kommun, Sundbybergs Stad och Stockholm Stad.

Tjänster

Vi erbjuder tjänster som:

 • Hemtjänst (service & omvårdnad)
 • Boendestöd
 • Ledsagning
 • Avlösning